Oferty pracy

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły do części pisemnej, za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 11 września br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

 

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.
 

I .  .Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku etapu trzeciego konkursu, po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów  w II i III etapie konkursu stwierdza, że cztery osoby uczestniczące w tym konkursie uzyskało w sumie jednakową ilość punktów.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu  29 maja 2020r.  drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 19 maja br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby: