Ogłoszenia

Komunikat Prokuratury Okręowej w Opolu w sprawie PO I Ds 66.2018

Na podstawie art. 131 § 2 K.p.k. w zw. z art. 321 § 6 K.p.k. i art. 334 § 3 K.p.k. zawiadamia się, że Prokuratura Okręgowa w Opolu – Wydział I Śledczy pod sygnaturą akt PO I Ds 66.2018 zamknęła śledztwo i wniosła w dniu 12.12.2019 r. do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Sz. i innym, podejrzanemu o przyjęcie jako funkcjonariusz Policji korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa – bezpodstawne, bez związku z jego obowiązkami służbowymi, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych, dotyczące między innymi ich stanu zdrowia w postaci stopnia obrażeń, jakich doznali pokrzywdzeni, które następnie przekazywał przedstawicielom firmy odszkodowawczej, i inne czyny, tj. o czyny z art. 228 § 3 K.k. w zw. z art. 107 ust. 2 Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych przy zast. art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. i z art. 65 § 1 K.k. i inne.

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie PR 3 Ds.1801.2019

Prokuratura Rejonowa w Opolu na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego

ZAWIADAMIA

że postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 3 Ds. 1801.2019 prowadzone w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 276 k.k. i art. 268 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. na szkodę wielu osób zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu dochodzenia z dnia 29 listopada 2019 roku, zatwierdzone przez asesora Prokuratury Rejonowej w Opolu w dniu 3 grudnia 2019 roku, z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Komunikat Prokuratury Okręowej w Opolu w sprawie VI Ds.23/11

Prokuratura Okręgowa Wydział II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Opolu na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie VI Ds. 23/11 prowadzonej przeciwko Markowi Tomas podejrzanemu o  popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k. w zw. z art.12 k.k. oraz w zw. z art.65 § 1k.k. i inne, iż postępowanie zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Opolu.

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie PR 3 Ds.813.2019

Prokuratura Rejonowa w Opolu na podstawie art. 131 § 2 Kodeksu postępowania karnego zawiadamia, iż postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 3 Ds. 813.2019 prowadzone w sprawie popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk. zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu dochodzenia z dnia 9 września 2019 roku zatwierdzonym przez Prokuratora w dniu 14 października 2019 roku z uwagi na brak znamion czynu zabronionego oraz z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Nysie

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 13/2019 o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Głubczycach

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Informacja o urlopie

Informujemy, że w dniach 1-13 października 2019 r. rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu przebywać będzie na urlopie wypoczynkowym.

W kwestiach związanych z działalnością prokuratur rejonowych prosimy kontaktować się z właściwymi prokuratorami rejonowymi

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Brzegu ul. Bolesława Chrobrego 33

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Prudniku

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Prudniku

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.