Ogłoszenia

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie PR 3 Ds.1801.2019

Prokuratura Rejonowa w Opolu na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego

ZAWIADAMIA

że postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 3 Ds. 1801.2019 prowadzone w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 276 k.k. i art. 268 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. na szkodę wielu osób zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu dochodzenia z dnia 29 listopada 2019 roku, zatwierdzone przez asesora Prokuratury Rejonowej w Opolu w dniu 3 grudnia 2019 roku, z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Komunikat Prokuratury Okręowej w Opolu w sprawie VI Ds.23/11

Prokuratura Okręgowa Wydział II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Opolu na podstawie art. 131 § 2 kodeksu postępowania karnego zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie VI Ds. 23/11 prowadzonej przeciwko Markowi Tomas podejrzanemu o  popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k. w zw. z art.12 k.k. oraz w zw. z art.65 § 1k.k. i inne, iż postępowanie zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Opolu.

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie PR 3 Ds.813.2019

Prokuratura Rejonowa w Opolu na podstawie art. 131 § 2 Kodeksu postępowania karnego zawiadamia, iż postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 3 Ds. 813.2019 prowadzone w sprawie popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę wielu osób, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk. zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu dochodzenia z dnia 9 września 2019 roku zatwierdzonym przez Prokuratora w dniu 14 października 2019 roku z uwagi na brak znamion czynu zabronionego oraz z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Nysie

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie nr 13/2019 o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Głubczycach

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Informacja o urlopie

Informujemy, że w dniach 1-13 października 2019 r. rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu przebywać będzie na urlopie wypoczynkowym.

W kwestiach związanych z działalnością prokuratur rejonowych prosimy kontaktować się z właściwymi prokuratorami rejonowymi

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Brzegu ul. Bolesława Chrobrego 33

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Prudniku

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Prudniku

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie–Koźlu

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.