Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

   W dniach od 21 do 28 lutego tego roku obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obchody związane są z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

   W związku z tym, w dniach od 21 do 28 lutego 2020 r., w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach rejonowych prokuratury okręgu opolskiego, osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać bezpłatne informacje o swoich prawach, w ramach pełnionych w prokuraturach dyżurów.

   Szczegółowe informacje na temat czasu pełnienia dyżurów będą umieszczone na tablicach ogłoszeń poszczególnych jednostek.

   Na naszej stronie internetowej w zakładkach pokrzywdzony oraz ofiara przestępstwa znajdują się informacje na temat praw pokrzywdzonych oraz instytucji lub osób świadczących pomoc pokrzywdzonym, a także nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całego kraju.

 

Dyżury w jednostkach prokuratur:

 - Prokuratura Rejonowa w Brzegu:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniu 21 lutego w godzinach 9.00 - 14.00, w dniu 22 lutego w godzinach 9.00 - 13.00, w dniach 24-28 lutego w godzinach 9.00 - 14.00;

- Prokuratura Rejonowa w Głubczycach:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 21-28 lutego w godzinach 8.00 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu:

  Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 21-28 lutego w godzinach 8.00 - 15.00, a w dniu 24 lutego do godziny 16.30;

- Prokuratura Rejonowa w Kluczborku:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 21-28 lutego w godzinach 9.00 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Nysie:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 21-28 lutego w godzinach 10.00 - 15.00

  (w dniu 21.02 prok. Aleksander Mazur pok. nr 7, w dniu 24.02 prok. Sebastian Bieun pok. nr 3, w dniu 25.02 prok. Monika Judek pok. nr 5, 26.02 prok. Agnieszka Zarychta pok. nr 9, 27.02 prok. Adam Bodanowicz pok. nr 5, 28.02 prok. Renata Gawęda-Burcek pok. nr 12);

- Prokuratura Rejonowa w Oleśnie:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniu 24 lutego w godzinach 7.30 - 16.30, a w dniach 21, 25-28 lutego w godzinach 7.30 - 15.30;

- Prokuratura Rejonowa w Opolu:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 21-28 lutego w godzinach 8.30 - 15.00, w dniu 22 lutego w godzinach 10.00 - 13.00

   ( w dniu 21.02 prok. Alicja Bąk, w dniu 22.02 aplikant Mateusz Fudal, w dniu 24.02 asesor Przemysław Stendal, 25.02 aplikant Mariusz Kiślak, 26.02 prok. Magdalena Dragon, 27.02 prok. Anna Jacheć-Warpas, 28.02 asesor Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz);

- Prokuratura Rejonowa w Prudniku:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 21-28 lutego w godzinach 8.00 - 15.00

   (w dniu 21.02 prok. Przemysław Powirski, w dniach 24-28.02 prok. Klaudiusz Juchniewicz, Mariusz Łojko, Jolanta Isalska, Wioletta Wojciechowska, Aneta Grzegorzek, Andrzej Gaszyński);

- Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 21-28 lutego w godzinach 8.00 - 15.30.