Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Liliana Mateja
  2. Leszek Leszczyński

II etap konkursu rozpocznie się  w dniu 4 kwietnia 2019r., godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowe w  Opolu, przy ul. Reymonta 24.

Wskazani kandydaci proszeni są o zgłoszenie w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości.

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Referendarz

Katarzyna Zienkiewicz