Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich

OGŁOSZENIE nr  PO VII WB 233.16.2018

o  zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich ul. Kościuszki 8

 

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników , mogą zgłaszać pisemne oferty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.04.2017 r. podając wykaz przedmiotów (ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia 5 listopada 2018 r.:

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres:

               Prokuratura Okręgowa w Opolu,

               ul .Reymonta 24, 45-066 Opole

- osobiście przez pozostawienie wniosku na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Opolu (pok. nr 3).

Niepełne dane we wniosku  skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. nr 77 4427514) .