Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Opolu

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 i nr 2  do niniejszego ogłoszenia.

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników, mogą zgłaszać pisemne oferty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.04.2017r. podając wykaz przedmiotów ( ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia 30 maja 2019 roku:

  • - za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul .Reymonta 24, 45-066 Opole;
  • - osobiście przez pozostawienie wniosku na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Opolu (pok. nr 3).

Niepełne dane we wniosku  skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 77 40 01 295).