Zamówienie publiczne na świadczenie usług grupowego ubezpieczenia dla pracowników prokuratur okręgu opolskiego